YMCA v Ústí nad Labem jako realizátor Evropského projektu nabízí uchazečům o zaměstnání se ztíženým přístupem na trh práce rekvalifikace, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa v rámci projektu:

  

po mateřské  do práceDo práce po mateřské

Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/2.1.01
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Číslo výzvy: 74
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00111
Datum realizace: 1.3.2012 - 28.2.2014
Realizátor: YMCA v Ústí nad Labem

logo podpory


Popis projektu:

Cílem projekt „Do práce po mateřské" je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Tento projekt se zaměřuje na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou nejvíce znevýhodnění na trhu práce a to nejen na Ústecku. Konkrétně se jedná o osoby, které pečují o dítě do 15 a z nich především pečující o dítě ve věku 0 až 6 let, neboť osoby pečující o děti a vracející se na trh práce (např. po rodičovské dovolené), a nebo na trh práce vstupující poprvé, mají na Ústecku velmi ztížené podmínky. Realizátor provozuje několik mateřských center a s problematikou této cílové skupiny se tak dostává každodenně do styku. Právě pro tuto cílovou skupinu je v rámci projektu „Do práce po mateřské" připravený komplexní program, po jehož absolvování budou mít rodiče dětí ucelený přehled o trhu práce na Ústecku a vybraní účastníci projektu nastoupí na dotované pracovní místo. Dalším účastníkům projektu bude zprostředkováno zaměstnání pomocí služeb spolupracující personální agentury, která byla zřízená na začátku 2010 a úspěšně s osobami z dané cílové skupiny spolupracuje a umísťuje je zpět na trh práce. Program pro cílovou skupinu je složen z části psychologicko-motivační, bilanční a pracovní diagnostiky, rekvalifikací s různým zaměřením, k dispozici bude též poradenské centrum, kde budou účastníci projektu absolvovat poradenské a vzdělávací kurzy. 


Cílové skupiny projektu:

Uchazeči o zaměstnání - Fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku:

Účastníci projektu absolvují komplexní poradenský a vzdělávací proces. Vybraní účastníci projektu poté nastoupí do zaměstnání na dotovaná pracovní místa. Po celou dobu trvání, ale i po skončení projektu, bude v Poradenském centru účastníkům projektu k dispozici specializovaný psycholog, se kterým budou moci osobně konzultovat své potřeby a problémy. Realizátor účastníky projektu připraví na nutnost změn, pomůže pozvednout jejich odborné i všeobecné znalosti, pomůže jim najít odpovídající pracovní uplatnění, ukáže jim, jak a kde je do budoucna hledat a bude garantovat i následnou podporu v případě neúspěchu nebo v případě potřeby dalších změn. Pomocí propagačních aktivit ukáže i ostatním příslušníkům cílové skupiny, do projektu nezařazeným, že změna je možná a reálně dosažitelná.


Aktuální činnosti: Do projektu „Do práce po mateřské“ se zapojilo celkem 51 osob, z nichž 13 nalezlo nové pracovní místo u 7 zaměstnavatelů.

 

Únor 2014

- ukončení projektu k 28.2.2014

- celkové hodnocení projektu

- provozování odborné poradny pro účastníky projektu i ostatní zájemce

 

Leden 2014

- příprava a uspořádání závěrečného semináře pro zaměstnavatele i jednotlivé účastníky projektu

- kontaktování zapojených zaměstnavatelů a účastníků projektu a vyhodnocení projektu

- provozování odborné poradny pro účastníky projektu i ostatní zájemce

 

Prosinec 2013

- kontaktování účastníků projektu a pořádání posledního kurzu Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí v rámci odborné poradny

- provozování odborné poradny pro účastníky projektu i ostatní zájemce

- ukončení posledního dotovaného pracovního místa v rámci projektu

 

Listopad 2013

- komunikace s účastníky projektu a pořádání kurzu Efektivní kontakty s trhem práce v rámci odborné poradny

- provozování odborné poradny pro účastníky projektu i ostatní zájemce

- zprostředkování pracovních míst pro účastníky projektu

 

Říjen 2013

- pořádání rekvalifikace Daňová evidence

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzu Základy pracovního práva v rámci odborné poradny

- provozování odborné poradny pro účastníky projektu i ostatní zájemce


 

Září 2013

- komunikace s účastníky projektu a pořádání kurzu Základy sebeprezentačních technik v rámci odborné poradny

- provoz odborné poradny

- kontaktování zaměstnavatelů a vyhodnocení přínosu dotovaných pracovních míst, která již byla ukončena

 

Srpen 2013

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzu Základy sebeprezentačních technik v rámci odborné poradny

- provoz odborné poradny

 

Červenec 2013

- komunikace s účastníky projektu a pořádání kurzu Základy sebeprezentačních technik v rámci odborné poradny

- provoz odborné poradny

 

 

Červen 2013

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Základy pracovní psychologie a Finanční gramotnost)

- pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro další účastníky projektu

- provoz odborné poradny 

 

Květen 2013

- pořádání rekvalifikace Daňová evidence

- nástup účastníka projektu na dotované pracovní místo

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Základy sebeprezentačních technik a Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí)

- pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro další účastníky projektu

- provoz odborné poradny 

 

Duben 2013

- pořádání rekvalifikace Daňová evidence

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy pracovní psychologie, Základy pracovního práva)

- kontaktování účastníků projektu a pořádání Pracovní diagnostiky pro další účastníky projektu

- pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- provoz odborné poradny

 

Březen 2013

- nástup na účastníka projektu na dotované pracovní místo

- ukončení rekvalifikačního kurzu Programátor www aplikací

- pořádání rekvalifikačního kurzu Grafické práce na PC

- pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Základy sebeprezentačních technik a Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí)

- provoz odborné poradny

 

Únor 2013

- ukončení rekvalifikačního kurzu Manikúra a nehtová modeláž

- zahájení rekvalifikačního kurzu Programátor www aplikací

- kontaktování účastníků projektu a pořádání Bilanční diagnostiky pro další účastníky projektu

- pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzu Finanční gramotnost v rámci odborné poradny

 

Leden 2013

- ukončení rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

- zahájení rekvalifikačního kurzu Manikúra a nehtová modeláž

- pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Základy právního vědomí, Základy sebeprezentačních technik, Základy pracovní psychologie)

- provoz odborné poradny

 

Prosinec 2012

- nástup účastníků projektu na dotovaná pracovní místa

- pokračovaní rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

- pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí)

- kontaktování účastníků projektu a pořádání Bilanční diagnostiky pro další účastníky projektu

 

Listopad 2012

- zprostředkování zaměstnání na 3 pracovní místa

- na žádost účastníků projektu zahájení rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Základy právního vědomí, Finanční gramotnost, Základy sebeprezentačních technik)

- pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- provoz odborné poradny

 

Říjen 2012

- nástup účastníků projektu na dotovaná pracovní místa

- zprostředkování zaměstnání na 3 pracovní místa

- kontaktování účastníků projektu a pořádání Bilanční diagnostiky, pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí, Základy pracovní psychologie)

- provoz odborné poradny

 

Září 2012

- nástup účastníků projektu na dotovaná pracovní místa

- pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci odborné poradny (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Finanční gramotnost, Základy sebeprezentačních technik, Základy právního vědomí)

- kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

 

Srpen 2012

- nástup dalších účastníků projektu na dotovaná pracovní místa

- jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu

- pokračování rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

- kontaktování účastníků projektu a pořádání Bilanční diagnostiky, Pracovní diagnostiky a pokračování Psychologické motivační a aktivizační intervence pro nové účastníky projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů v rámci poradenského centra (Finanční gramotnost, Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí

- kontaktování zaměstnavatelů, další plánované nástupy účastníků projektu na DPM

Červenec 2012

- nástup prvních účastníků projektu na dotovaná pracovní místa

- jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod

- provoz poradenského centra

- uspořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro další skupinu účastníků projektu

- kontaktování účastníků projektu a pořádání dalších kurzů v rámci poradenského centra (Efektivní kontakty s trhem práce pomocí IT, Základy pracovní psychologie, Základy sebeprezentačních technik)

- jednání s dodavatelem, stanovení termínu pro rekvalifikační kurz Manikúra včetně nehtové modeláže, realizace kurzu

Červen 2012

- otevření poradenského centra pro účastníky projektu

- příprava učebny na pořádání prvních kurzů v rámci poradenského centra

- kontaktování účastníků projektu a pořádání kurzů Základy ekologie a přístupu k životnímu prostředí, Základy právního vědomí a poradenského programu Bilanční diagnostika

- pořádání Psychologické motivační a aktivizační intervence pro další účastníky projektu

- jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu a podepisování dohod

- uspořádání informačního semináře k projektu za účasti zapojených zaměstnavatelů a účastníků projektu

Květen 2012

- jednání se zájemci o vstupu do projektu a podepisování dohod

- jednání se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nové pracovní místo - administrativní zajištění

- kontaktování zapojených účastníků projektu a zahájení první klíčové aktivity Psychologická motivační a aktivizační intervence

- distribuce dalších letáků, oznamujících existenci projektu

Duben 2012

- příprava informačních materiálů a jejich distribuce

- konzultace s lektory a příprava prvních klíčových aktivit

- vyhledávání dalších zaměstnavatelů se zájmem vytvořit pracovní místa

- jednání s dalšími organizacemi s nabídkou zapojení se do projektu

- jednání s dalšími zájemci o vstup do projektu, podpis dohod

Březen 2012

- 1.3. zahájení projektu

- zajištění prostor pro odbornou poradnu a dohodnutí jejího pronájmu

- definování kritérií pro výběr dodavatele hardwaru do odborné poradny

- jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a  aktualizace jejich požadavků počet

- jednání s prvními zájemci o vstup do projektu


Jazyk

Česky

Kontakt