Publicita_MPSV

Dětská skupina YMCA


Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006701

Název projektu: Dětská skupina YMCA 

termín realizace: 1. 3. 2017 - 31. 10. 2019
provoz DS byl následně MPSV prodloužen do dubna 2022

počet účastníků: 12  

Místo realizace: Brněnská 1063,
centrum města Ústí nad Labem (u muzea)


Školka formou Dětské skupiny se dětem od 1 roku do 6 let otevřela v prosinci 2017.  

Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i jednorázová docházka. 

Naším cílem je poskytnout dětem individuální péči a zábavné předškolní vzdělávání. 

Obrázek1
 

Jazyk

Česky

Kontakt