logo_DS

Ceník a platba


Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i částečná docházka.
 

Celodenní školkovné: 2.500,- Kč/měsíc

dle dohody možná i částečná týdenní docházka


Celodenní stravné: 90,- Kč/den
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den) 


Platební podmínky

 

  • Školné je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci

  • Stravné se platí za měsíc zpětně

  • Školkovné se hradí na č. ú.: 2601082151/2010, var. symbol: přiřazené ID dítěte či jméno do poznámky

 


Jazyk

Česky

Kontakt