Logo

Ceník a platba

 

Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i jednorázová docházka. 


Celodenní školkovné: 1.200,- Kč/měsíc
při docházce 3- 5 dní v týdnu


Částečné školkovné: 800,- Kč/měsíc
při docházce 1 - 2 dny v týdnu 

 

Celodenní stravné: 40,- Kč/den
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den) 


Platební podmínky

 

  • Školné je třeba uhradit vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc

  • Stravné se platí za měsíc zpětně

  • Školkovné se hradí na č. ú.: 2601082151/2010, var. symbol: přiřazené ID dítěte či jméno do poznámky

 


Jazyk

Česky

Kontakt