logo_DS

Ceník a platba

 

Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i částečná docházka. 


Celodenní školkovné: 1.500,- Kč/měsíc
při docházce 4 - 5 dní v týdnu


Částečné školkovné: 1.100,- Kč/měsíc
při docházce 1 - 3 dny v týdnu 

 

Celodenní stravné: 50,- Kč/den
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den) 


Platební podmínky

 

  • Školné je třeba uhradit vždy do 15. dne v měsíci

  • Stravné se platí za měsíc zpětně

  • Školkovné se hradí na č. ú.: 2601082151/2010, var. symbol: přiřazené ID dítěte či jméno do poznámky

 


Jazyk

Česky

Kontakt