Motivace a role rodiče

cestou Montessori

Dospělý v montessori vzdělávání je průvodcem – vzorem pro dítě a tvůrcem prostředí. Měl by tedy dobře znát vývojové potřeby dětí, aby mohl citlivě reagovat přípravou vhodného materiálu i aktivit pro ně.

Vývojové potřeby souvisí se senzitivními obdobími malých dětí, aneb každé dítě v průběhu svého raného vývoje (zhruba do 6 let) prochází jednotlivými fázemi, kdy je obzvlášť citlivé naučit se nějakou novou dovednost, rozvinout vlohu či schopnost. Když je správně podpořené (vhodným prostředím i vzorem) jde mu to rychle a vlastně samo.

Být dobrým průvodcem znamená rozvíjet láskyplný a respektující vztah s dítětem. Neméně důležité je, jaký materiál připravit, kdy je třeba se upozadit a kdy naopak jednat. Pokud dítě ještě nemluví, je porozumění jeho chování naprosto klíčové.


Jaká je tedy role dospělého v Montessori výchově i vzdělávání?

Děti nás učí být teď a tady. Dokázat to alespoň občas s nimi je pro dospělé někdy velký objev. Teprve, když se naučíme sami zklidnit a vyladit na energii dítěte, pochopíme například, co právě teď toto dítě potřebuje, co mi svým chováním sděluje.

Abychom byli schopni citlivě reagovat na vývojové potřeby dětí, musíme být nejen vnímavými pozorovateli, ale též vědomými aktéry. Dospělý je tvůrcem a současně klíčovou součástí připraveného prostředí, provází dítě na cestě k samostatnosti a současně jde po cestě hlubšího sebepoznání i seberozvoje. 

Zde najdete webovou stránku zaměřenou na Montessori praxi ;)

 

rodiče

Dospělý je vzorem pro dítě 

• Zná vývojové fáze, senzitivní období, kterými děti procházejí.

• Připravuje prostředí.

• Má schopnost dobře pozorovat (analyzovat i syntetizovat pozorované).

• Propojuje dítě s materiálem, prostředím.

• Ví, jak podpořit soustředění dítěte.

• Vytváří a udržuje atmosféru (klid, láska, otevřenost).

• Vymezuje hranice a limity.

• Je schopen sebereflexe a práce s chybou.

• Pracuje na sobě, dále se vzdělává. 

 

Tipy na motivační aktivity najdete např. také na Youtube ;) Malá ukázka zde.


Jazyk

Česky

Kontakt