EVS - Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba
/European Voluntary Service/je součástí Evropského programu ERASMUS+ projekty mobility osob/ Mládež, který administruje Dům zahraniční spolupráce se sídlem v Praze.

foto EVSYMCA v Ústí nad Labem je vysílající i příjímací organizací mladých lidí států EU a podporuje možnosti neformálního vzdělávání pro mladé lidi prostřednictvím mezinárodních programů dobrovolné služby, které mládež přímo a aktivně zapojují do činností zaměřených na potřeby společnosti v nejrůznějších oblastech.

Evropská dobrovolná služba je určena pro mladé lidi ve věku 18 - 30let a umožňuje jim po určitou dobu (3 - 12 měsíců), pracovat jako dobrovolník v jiné zemi. Dobrovolná služba může být zaměřena například na následující oblasti: ochrana životního prostředí, kultura a umění, práce s dětmi, mládeží nebo starými lidmi, historické dědictví, sport a volný čas nebo civilní obrana. Dobrovolník si může sám vybrat organizaci a též oblast, ve které by chtěl pracovat, ze seznamu hostitelských organizací uvedených ZDE nebo se obrátit na vysílající organizaci, která dobrovolníkovi zdarma zprostředkuje informace.

YMCA v Ústí nad Labem získala certifikát na vysílání mladých lidí do států Evropské unie. Tuto aktivitu nabízí všem mladým lidem z Ústeckého regionu pro získání nových zkušeností, dovedností a informací z jiné země. Zdokonalení se v cizím jazyce a získání nových kontaktů na mladé lidi či organizace v Evropě. Zprostředkování a zajištění všech náležitostí počínaje vyplněním vstupního dotazníku zájemcem, přes vyhledávání hostitelské organizace, komunikaci s ní, zajištění finančních prostředků pro dobrovolníka a komunikací s ním během dobrovolné služby v hostitelské zemi, provádí pro účastníka vysílající organizace zdarma. 

EVS též počítá se zapojením mladých lidí s omezenými příležitostmi - se slabším kulturním, geografickým, socioekonomickým zázemím nebo ze sociálně slabých poměrů a mládež s různými typy postižení a handicapem. Podporuje také účast mladých lidí, pro které je takové setkání prvním zahraničním kontaktem s příslušníky jiného evropského státu. Tato cílová skupina není nijak omezována na účasti dlouhodobých EVS projektech, přičemž účast na EVS je pro takovéto lidi usnadněna prostřednictvím krátkodobých projektů dobrovolné služby, a to min. od 2 měsíců až do 6 měsíců.

Informace jsou poskytovány zdarma a účast na dobrovolné službě není podmíněna vyšším stupněm vzděláním či znalostí cizího jazyka. Platí pouze jedna podmínka, aby dobrovolník po skončení EVS získané a nabyté zkušenosti využil a zúročil v podobě účasti na dobrovolné práci v místní komunitě ve své zemi, např. ve vysílající organizaci nebo jiné obecně prospěšné instituci.

Bilge a EduardoDalší informace o projektu EVS - programu ERASMUS+ Youth naleznete na: http://www.dzs.cz/

Koordinátor dobrovolníků v organizaci, vysílání dobrovolníků do zahraničí: Pavlína Hušková
tel.: 475 220 831
e-mail: pavlinal@usti.ymca.cz 


 


Jazyk

Česky

Kontakt