logo podpory

YMCA v Ústí nad Labem jako realizátor Evropského projektu nabízela uchazečům o zaměstnání

nad 50 let rekvalifikace, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa v rámci projektu:

 

UPLATNÍME ZKUŠENOST

Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/2.1.01

Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na prac. trhu
Číslo výzvy: 91
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00058
Datum realizace: 1.2.2013 – 31.1.2014
Realizátor: YMCA v Ústí nad Labem
Ukončení projektu k 31. 1. 2015

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

 

Popis projektu:

Projekt "Uplatníme zkušenost" se zaměřuje na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, u kterých v posledních 3 letech progresivně roste znevýhodnění na trhu práce v regionu Ústí n.L. a blízkém okolí. Konkrétně se jedná o fyzické osoby, starší 50 let věku. Tato cílová skupina má vysoké potřeby zaměstnanosti, proto je pro ně připravený projekt, který se jim věnuje komplexně, ale zároveň respektuje jejich individuální potřeby a cíle v pracovní oblasti.  Žadatel pro účastníky projektu připravil program, primárně zaměřený na jejich rychlý návrat na trh práce selektivně obsahující motivaci, bilanční a pracovní diagnostiku a rekvalifikace či odborná školení. Účastníkům projektu bude k dispozici také Odborná poradna, kde budou účastníci projektu absolvovat poradenské a vzdělávací kurzy. Vybraní účastníci projektu poté nastoupí na nově vytvořená pracovní místa či jim budou nabídnuty místa zprostředkovaná přes služby personální agentury.

 

Cílová skupina projektu:

Uchazeči o zaměstnání a z nich osoby nad 50 let.

 


 

 

Aktuální činnost:

 

Únor:

- 1.2.2013 došlo k zahájení činnosti projektu

- zajištění prostor pro Odbornou poradnu a dohodnutí jejího pronájmu

- definování kritérií pro výběr dodavatele hardwaru do odborné poradny

- jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a  aktualizace jejich požadavků počet

 

Březen:

- zapojení prvních účastníků projektu

- příprava informačních materiálů a jejich distribuce

- konzultace s lektory a příprava prvních klíčových aktivit

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nové pracovní místa a domlouvání spolupráce

- zahájení provozu Odborné poradny

 

Duben 2013

- zapojování účastníků projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nové pracovní místa a domlouvání spolupráce

- zahájení provozu Odborné poradny

- realizace prvních klíčových aktivit (Bilanční a pracovní diagnostika, Psychologicko-motivační a aktivizační působení)Květen 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- realizace kurzu motivace, PC kurzy, rétorika a psychologie

- zahájení rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách a VZV

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

 

Červen 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- realizace kurzu motivace a PC kurzů

- ukončení rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách a VZV

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa


Červenec 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- realizace kurzů Právo a finanční gramotnost

 

Srpen 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- realizace kurzů Motivace a Rétorika

 

Září 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- realizace kurzů Motivace a Efektivní kontakty s trhem práce

 

Říjen 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

- realizace kurzů Změny v přechodu MS Office 2007-2010, Pracovní diagnostika a rekvalifikace VZV

 

Listopad 2013

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

- realizace kurzů Motivace, Rétorika a Právo a finanční gramotnost

- zahájení rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

 

Prosinec 2014

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

- realizace kurzů Pracovní diagnostika a Změny při přechodu MS Office 2007-2013

- ukončení rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

 

Leden 2014

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

- realizace kurzů Motivace a Efektivní vyhledávání trhu práce pomocí IT

 

Únor 2014

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- realizace kurzů Bilanční diagnostiky a Rétoriky

 

Březen 2014

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

- realizace kurzů Bilanční diagnostiky, Změny v přechodu MS Office 2007-2010, Finanční gramotnosti a pracovního práva

 

Duben 2014

- zapojování cílové skupiny do projektu

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- provoz Odborné poradny

- nástupy vybraných účastníků projektu na nová pracovní místa

- realizace kurzů Motivace, Efektivních kontaktů s trhem práce pomocí IT a Bilanční diagnostiky


Květen 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Rétorika a Pracovní diagnostika, rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence

 

Červen 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Nástupy vybraných účastníků na nově vytvořená pracovní místa

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Finanční gramotnost a pracovní právo, Motivace, Změny v přechodu MS Office 2007-2010

 

Červenec 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Motivace a Rétorika

 

Srpen 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Efektivní vyhledávání trhu práce pomocí IT

 

Září 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Motivace a Rétorika

 

Říjen 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Motivace, Finanční gramotnost a pracovní právo

- Realizace rekvalifikačních kurzů Manikúra včetně nehtové modeláže a Strážný

 

Listopad 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Motivace, Rétorika a Změny v přechodech MS Office

 

Prosinec 2014

- Zapojování cílové skupiny do projektu

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Efektivní vyhledávání trhu práce pomocí IT

 

Leden 2015

- Provoz Odborné poradny

- Realizace kurzů Motivace a Rétorika

- Vyhodnocování realizace projektu

- Závěrečný seminář

- Ukončení projektu k 31. 1. 2015.

 

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

 

 


Jazyk

Česky

Kontakt