logo podpory

YMCA v Ústí nad Labem jako realizátor Evropského projektu nabízela osobám po výkonu trestu, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa v rámci projektu:

MINULOST JE ZA NÁMI

Číslo operačního programu: CZ.1.04
Číslo globálního grantu: CZ.1.04/3.3.05
Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Číslo výzvy: 96

Název oblasti podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00015
Datum realizace: 1.3.2013 – 28.2.2015
Realizátor: YMCA v Ústí nad Labem

Ukončení projektu k 31. 2. 2015.

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

 

Popis projektu:
Projekt Minulost je za námi se zaměřuje na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce v Ústeckém kraji. Stane se tak odstraňováním překážek, které znesnadňují její rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce (TP).

Je zaměřen na cílovou skupinu (dále jen CS) fyzických osob po ukončení trestu odnětí svobody.

Zvolená CS je na trhu práce odmítaná kvůli své minulosti, ztrátě pracovních návyků, získané kvalifikaci a obavám z možné recidivy. S cílovou skupinou je žadatel v kontaktu od roku 2005, kdy žadatel a jeho pracovníci spolupracovali na realizaci projektu Znovu a jinak (PHARE) zaměřeného na tuto CS. Kontakt s touto CS pokračuje až do současnosti a to formou spolupráce na realizaci nového grantového projektu (výzva č. 74) a kvalifikovaným poradenstvím pro CS.

Žadatel pro CS se spolupracujícími organizacemi (nejsou partnerem projektu) vytvořil KOMPLEXNÍ PLÁN NÁVRATU NA TRH PRÁCE (dále jen KP), který zahrnuje aktivity provázané v reálném čase:

- Resocializační, motivační a psychologické aktivizaci s cílem zanalyzovat dosavadní situaci a změnit přístup CS k hledání pracovního uplatnění

- Bilanční a pracovní diagnostiku

- Rekvalifikační a odborná školení

- služby Odborné poradny kde účastníci projektu (dále jen UP) obdrží profesionální pracovní poradenství, individuální konzultace s odborníky a to vše s cílem rychlého návratu a začlenění se na trh práce.

Cílová skupina projektu:

Osoby po ukončení trestu odnětí svobody

 


 

Aktuální činnost:

 

Únor 2015

- Jednání se spolupracujícími organizacemi, zaměstnavateli a zapojenými CS - hodnocení projektu

- Ukončení projektu

 

Leden 2015

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Jednání s CS - vyhodnocení účasti v projektu a ukončení projektu a nabídnutí zbývajících služeb

- Jednání se zaměstnavateli - ukončení projektu a vyhodnocení účasti v projektu

- Příprava na ukončení projektu

 

Prosinec 2014

- Jednání se zaměstnavateli - ukončení některých dotovaných pracovních míst

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Realizace klíčových aktivit Činnost orgánů státní správy

 

Listopad 2014

- Realizace klíčových aktivit Efektivní hospodaření s vlastními finančními prostředky

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

 

Říjen 2014

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Realizace klíčových aktivit - Pracovní etika – komunikace na pracovišti i mimo něj

- Jednání se zaměstnavateli- ukončení některých dotovaných pracovních míst

 

Září 2014

- Jednání se zaměstnavateli, kteří vytvořili pracovní místa

- Nastoupení CS- zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Realizace klíčových aktivit Pracovně-právní minimum a Aktivní vstup na trh práce pomocí IT

- Pokračování v realizaci rekvalifikačního kurzu Obsluha motorové řetězové pily

 

Srpen 2014

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Realizace klíčových aktivit - Pracovní etika – komunikace na pracovišti i mimo něj

- Realizace rekvalifikačního kurzu Obsluha motorové řetězové pily


 

Červenec 2014

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Nastoupení CS- zaměstnanci na nově vytvořené pracovní místo

- Realizace klíčových aktivit Efektivní hospodaření s vlastními finančními prostředky

- Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

 

Červen 2014

- Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

- Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Realizace klíčových aktivit Činnost orgánů státní správy

- Pokračování v realizaci rekvalifikačního kurzu Obsluha motorové řetězové pily

 

Květen 2014

- Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

- Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Nastoupení CS- zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

- Realizace klíčových aktivit - Pracovně-právní minimum, Resocializačně motivační intervence- skupinová

- Plán realizace rekvalifikačního kurzu Daňová evidence

- Realizace rekvalifikačního kurzu Obsluha motorové řetězové pily

Duben 2014

- Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů 

- Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Nastoupení CS- zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

- Realizace klíčových aktivit Pracovní etika – komunikace na pracovišti i mimo něj, Efektivní hospodaření s vlastními finančními prostředky

- Realizace rekvalifikačního kurzu Svářeč a odborného kurzu Vysokozdvižný vozík

 

Březen 2014

- Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

- Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

- Provoz Odborné poradny

- Nastoupení CS - zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Realizace klíčových aktivit- Pracovně-právní minimum a Aktivní vstup na trh práce pomocí IT, pokračování v realizaci klíčové Bilanční diagnostika, Resocializačně motivační intervence- skupinová

 

Únor 2014

- Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

- Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

- Provoz Odborné poradny

- Jednání se spolupracujícími organizacemi

- Pokračování v realizaci klíčové aktivity Činnost orgánů státní správy a pokračování Bilanční diagnostiky a Pracovní diagnostiky


 

Březen:

- 1.3.2013 došlo k zahájení činnosti projektu

- zajištění prostor pro Odbornou poradnu a dohodnutí jejího pronájmu

- definování kritérií pro výběr dodavatele hardwaru do odborné poradny

- zajištění pracovního týmu projektu

 

Duben:

- zapojení prvních účastníků projektu

- příprava informačních materiálů a jejich distribuce

- jednání s Probační a mediační službou v Ústí nad Labem a domluvení případné spolupráce při zapojování účastníků projektu

- jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a  aktualizace jejich požadavků počet

- schůzky se zaměstnavateli, kteří chtějí vytvořit nová pracovní místa a domlouvání spolupráce

- zahájení provozu Odborné poradny

 

Květen 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání s kurátorkami - Magistrát města Ústí nad Labem- domluvení případné spolupráce při zapojování účastníků projektu

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

 

Červen 2013:

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Aktivní vstup na trh práce pomocí IT

 

Červenec 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Nastoupení prvního zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Pracovně-právní minimum

 

Srpen 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Nastoupení zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Pracovní etika – komunikace a chování na pracovišti i mimo něj

 

Září 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Nastoupení zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Efektivní hospodaření s vlastními finančními prostředky, Aktivní vstup na trh práce pomocí IT, Bilanční diagnostika

·         Realizace rekvalifikačního kurzu Svářeč

 

Říjen 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Nastoupení prvního zaměstnance na nově vytvořené pracovní místo

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Resocializačně-motivační intervence, Činnost orgánů státní správy a Bilanční diagnostiky

 

Listopad 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Pracovní diagnostika, Aktivní vstup na trh práce pomocí IT, Pracovně-právní minimum, Bilanční diagnostika

 

Prosinec 2013:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Realizace klíčové aktivity Pracovní etika – komunikace na pracovišti i mimo něj, Bilanční diagnostika a Resocializačně motivační intervence

 

Leden 2014:

·         Zapojení dalších účastníků projektu - vysvětlení smyslu projektu a možností po zapojení, nabídka plánovaných kurzů v rámci Poradenského centra a rekvalifikačních kurzů

·         Jednání se zaměstnavateli, kteří projevili předběžný zájem o vytvoření pracovních míst a aktualizace jejich požadavků

·         Provoz Odborné poradny

·         Jednání se spolupracujícími organizacemi

·         Pokračování v realizaci klíčové aktivity Pracovní diagnostika a Efektivního hospodaření s vlastními finančními prostředky


 

 


Jazyk

Česky

Kontakt