Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA, Církev československá husitská
a Muzeum J. A. Komenského v Uherském BroděVýstava

pořádaly od 16. 11. do 16. 12. 2007 v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem populárně-historickou výstavu:  

o velikánu české historie a o jeho životě, díle a odkazu
 

Jan Amos Komeský


Na vernisáži měl úvodní slovo misionář Církve bratrské -
Ing. Daniel Fajfr

Záštitu nad výstavou čestně přijali:
Ministr kultury České republiky pan Václav Jehlička, senátor Parlamentu ČR pan Pavel Sušický, hejtman Ústeckého kraje pan Jiří Šulc a děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Prof. Jan Blahoslav Lášek

Doprovodné akce: 

Adventní benefiční koncerty každou adventní neděli od 17.00 hod.

Dětská výtvarná soutěž - vyhodnocení 16. 12. v 17°° hod. za přítomnosti porotců soutěže

Přednášky pro veřejnost v klášterním sklepě Dominikánského kláštera byly vždy od 17.00 hod.:

20. 11. „Komenského cesty za vzděláním" - Jiří Just Th. D. - Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  .... přednášku si můžete stáhnout zde

27. 11. „Pět statí o J. A. Komenském" - Mgr. Jan Opočenský - farář Českobratrské církve evangelické v Teplicích a místopředseda Rady YMCA v Ústí nad Labem 

29. 11. „J. A. Komenský - dnes ještě aktuální?" - Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. - Ústav českých dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Výstava poutavou formou seznámila veřejnost s výraznou osobností české historie a jeho příkladným životem coby biskupa Jednoty bratrské, polyhistora, filosofa i v neposlední řadě učitele a pedagoga. Na vystavovaných panelech se mohli návštěvníci dozvědět mnoho nového a ne zcela známé informace o životě a dílech Jana Amose Komenského. Vystavované obrazy, historické knihy a další předměty příjemně dokreslovaly ráz celé výstavy.

Exponáty, knihy a torza byly zapůjčeny z Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, z Křesťanské knihovny Církve bratrské v Ústí nad Labem a ze soukromých sbírek Mgr. Jana Opočenského.


Jazyk

Česky

Kontakt