Portrét George Williams

YMCA (Young Men's Christian Association) vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem "ztraceným" v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams (viz obrázek). V roce 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích. V témže roce byl Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej jmenovala čestným občanem města za jeho životní dílo. Od té doby se rozšířila po celém světě.

U nás od druhé poloviny 19. století fungovala prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdružení mládeže". Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády u se u nás YMCA od roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších.

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk o YMCA řekl:
"To je pro mě Ježíš - spojení a jednota náboženství a humanity."

Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se dělení Československé federativní republiky.


YMCA v Ústí nad Labem zahájila svou činnost 27. září 1998 organizováním zájmových klubů a kroužků na základních školách v okrese Ústí nad Labem a pořádáním letních táborů v přírodě a sportovních akcí.

Od roku 1998 YMCA realizuje v regionu Ústí nad Labem vzdělávací, zájmové a výchovné projekty na dobrovolnické bázi s obecně prospěšným dopadem na rozvoj místního regionu. V oblasti prevence a péče o děti a mládež realizuje různorodé programy na území města. YMCA Je zapojena do činnosti koordinační skupiny za oblast dětí a mládeže a do pracovní skupiny nevládních neziskových organizací dětí a mládeže v Ústí nad Labem.


Jazyk

Česky

Kontakt