Majitelem je Česká Dominikánská provincie se sídlem v Praze.

V letech 2004 - 2012 spravovala objekt Dominikánského kláštera
a kostela sv. Vojtěcha nevládní nezisková organizace YMCA v Ústí nad Labem.

Kostel sv. Vojtěcha

Klášter i kostel byly v roce 1990 po Sametové revoluci vráceny Řádu bratří kazatelů - dominikánům, kteří se o ně začali starat jako vlastníci.
V roce 1991 došlo k opravě střešní krytiny a ke generální úpravě fasády kostela a kláštera. Také zahrada byla upravena a osázena ovocnými stromy.
V roce 1996 odešel z prostor kláštera a kostela sv. Vojtěcha Státní památkový ústav, za jehož působení byl tento objekt výrazně opraven.
V roce 1999 začala v klášteře působit ústecká pobočka Křesťanského sdružení mládých lidí YMCA. A v roce 2003 zde otevřela 1. nízkoprahový klub pro mládež. O rok později otvírá mateřské centrum POHÁDKA a YMCA se stává oficiálním správcem celého objektu.

Více o historii této kulturní památky naleznete zde

 


Jazyk

Česky

Kontakt