Poslání YMCA

Posláním je předávat mladým lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy morálky, etiky a křesťanské lásky k bližnímu.
Vést je v duchu demokracie a svobodně myslících občanů naší společnosti. V rovnováze všech tří stránek lidské osobnosti - těla, duše a ducha.
YMCA snaží realizovat preventivní programy a také realizuje mnoho zajímavých projektů různorodého charakteru bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, sociálního či společenského postavení nebo politického a náboženského přesvědčení.

- dále je vyjádřeno v tzv. Pařížské bázi z roku 1855:

"Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o rozšíření jeho království mezi mladými muži."

YMCA je společenství, v němž jsou navzájem spojeni křesťané všech konfesí. Platí v něm zásada otevřeného členství, které je otevřeno pro lidi bez ohledu na jejich víru, věk, pohlaví, rasu a sociální původ.
Přijetím Pařížské báze jsou na sdružení a spolupracovníky vloženy závazky, které YMCA formuluje v tzv. Kampalských principech, které byly přijaty v roce 1973 v africké Kampale, kde se sešli delegáti YMCA z celého světa, aby se spolu na valném shromáždění Světové aliance YMCA zamýšleli také nad tím, co znamenají slova Pařížské báze pro práci YMCA v dnešním světě.

Kampalské principy:

  • 1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
  • 2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
  • 3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
  • 4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti. Stanovy YMCA v Ústí nad Labem
  • 5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.


Stanovy YMCA v Ústí nad Labem

můžete stáhnout kliknutím zde ->

 

 


Jazyk

Česky

Kontakt