Cílová skupina NK Orion

Cílovou skupinou jsou neorganizované děti a mládež
ve věku 12 až 18 let
, které zažívají: 

- komplikované životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté
stěhování, školní problémy, problémy při uplatňování na trhu práce, atd.)

- konfliktní společenské situace (delikventní činnost, generační konflikty, konflikty
v lokalitě, atd.)

- negativní zkušenosti (konflikty ve vrstevnických skupinách, zneužívání, návykové
látky, psychické problémy spojené s dospíváním, atd.)

- dlouhodobě se pohybují vsociálně nepříznivém prostředí a zažívají, či zažili výše
uvedené negativní zkušenosti


Jazyk

Česky

Kontakt