Deklarace a poslání NK Orion

Orion se daklaruje jako:
- poskytovatel sociálních služeb v cílové lokalitě Ústí nad Labem a okolí

- typ zařízení dle komplexu sociálních služeb „Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
"

- vykonavatel veřejně prospěšných aktivit prostřednictvím práce profesionálních
pracovníků - odborníků a dobrovolníků

Poslání NK Orion:
Sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže z cílové skupiny ve věku 12-18 let.


Jazyk

Česky

Kontakt