Spektrum poskytovaných sociálních služeb v NZDM Orion

- Kontakt
- Kontaktní práce
- Kontakt s rodinou
- Rozhovor
- Situační intervence
- Poradenství
- Informační servis
- Krizová intervence
- Doprovodná práce
- Kontakt s institucí
- Případová práce (Case managment)

KONTAKT

V Orionu se budeš dostávat nejvíc do kontaktu s vedoucím klubu (sociálním pracovníkem), ale taky i s dobrovolníky (lidi co v klubu pracují zdarma) a stážisty (lidi co chtějí pracovat jako sociální pracovníci).

KONTAKTNÍ PRÁCE

Pokud budeš chtít, můžeš si otevřeně popovídat se sociálním pracovníkem, abys mohl líp poznat jak jeho tak i klub a všechno co ti může nabídnout. Můžeš se mu taky svěřit se svými problémy a najít společné řešení.

KONTAKT S RODINOU

Jestli budou tvoji rodiče nebo někdo jiný z rodiny chtít, můžou se přijít do klubu podívat a my jim vysvětlíme co jsme za klub, jaké služby nabízíme a co tu můžeš dělat, určitě je můžem po klubu i provést, ale nikdy jim nebudeme říkat s čím ses nám svěřil nebo jim dávat informace o tobě. Taky když se budeš chtít účastnit akce, pro kterou bude nutné, aby rodiče vyplnili přihlášku, můžem jim dát všechny nutné informace o akci.

ROZHOVOR

Kdykoliv během otvíracích hodin klubu si můžeš se sociálním pracovníkem popovídat tak na 5 až 10 minut. Pracovník tenhle rozhovor povede ve tvůj prospěch. V podstatě jde o něco podobného jako u kontaktu.

SITUAČNÍ INTERVENCE

V Orionu se děje spousta věcí, některé z těch situací si mu může sociální pracovník použít k tomu, aby ti něco vysvětlil, nebo aby si se z nich mohl něčemu naučit.

PORADENSTVÍ

Rádi ti prostřednictví rozhovoru pomůžeme orientovat se v nepřehledných situacích. Můžem ti nabídnout radu, zjistit potřebné informace a pokusit se společně odstranit potíže. Určitě za náma můžeš přijít když si budeš vědět rady v otázkách vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času a dalších. Můžem si o tom popovídat jen ve dvou a nebo se na to můžem podívat i s dalšími uživateli, kteří řeší to same.

INFORMAČNÍ SERVIS

Rádi ti taky poskytnem různé informace. Pokud to bude nutné, můžeme ti je i vytisknout nebo dát příhodný leták. Například ti seženeme informace o škole, rodině, shánění brigády, práci, bezpečném sexu, riziku užívání návykových látek a nebo cokoliv dalšího o co budeš mít zájem. Pokud bys měl o něco takového zájem, musíš nám dát vědět. Kdybychom si ale mysleli, že ta informace pro tebe není vhodná, tak ti jí dávat nemusíme.

KRIZOVÁ INTERVENCE

Je taky možné, že se v tvém životě stane něco opravdu hodně nepříjemného a ty se budeš cejtit v krizi. Pak bude určitě dobře, když vyhledáš sociálního pracovníka a nebo si toho dokonce všimne sám. Pomůže ti uklidnit se a podpoří tě. O všem si budete moc promluvit v klidném a bezpečném prostředí. Společně proberete jak celou situaci vnímáš a prožíváš a pokud bude zapotřebí, pomůže ti vyhledat pomoc i u jiných odborníků či institucí.

DOPROVODNÁ PRÁCE

Taky tě můžem doprovodit i do jiných institucí, kam bys třeba sám netrefil a nebo se ti tam nechce jít samotnému a řekneš nám to.

KONTAKT S INSTITUCÍ

S různými institucemi můžeme jednat, pokud budeš chtít, prostřednictvím telefonu, emailu nebo i osobně, vždycky to bude ale ve tvém zájmu.

PŘÍPADOVÁ PRÁCE (case managment)

Během první návštěvy s tebou bude vypracován „Individuální plán" (což je to s čím cítíš, že bys potřebovat pomoc, nebo co bys chtěl změnit). Během dalších návštěv pak budem tenhle plán plnit (třeba zlepšení prospěchu-doučování, pomoc s referáty a úkoly). Vždycky se s tebou dohodneme na další setkání a věcech, které bys měl do té doby splnit, ne proto, že musíš, ale proto, že chceš.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

V Orionu je pro tebe připravena řada volnočasových aktivit a akcí (fotbálek, karty, kreslení, diabolko, flowerstick, promítání filmů, výlety, ...). Tyhle akce nám pomohou se vzájemně poznat. Bude moc dobré, když se akcí budeš nejen účastnit, ale i podílet se na jejich přípravě. Určitě ti taky pomůžeme realizovat akci, kterou bys sám vymyslel a o kterou by měli zájem i další uživatelé. Aktivit a akcí, které v klubu jsou se můžeš, ale nemusíš, účastnit.

 


Jazyk

Česky

Kontakt