Pravidla NK Orion

řídit se pokyny pracovníků klubu a dodržovat zákaz:

- pobytu v klubu pod vlivem návykových látek, jejich užívání v klubu a jejich vnášení
do klubu (alkohol a veškeré měkké i tvrdé drogy.),

- kouření v klubu a na ulici okolo klubu mimo vyhrazený prostor, 

- chování, které omezuje kohokoliv jiného v klubu (povýšené, rasistické chování;
vyvolávání konfliktů a účast na nich; jakékoli šikanování; nadávání a urážení),

- hlučného a nepořádného chování v klubu,

- poškozování či odnášení vybavení a zařízení klubu nebo majetku jiných klientů 

- dodržovat pravidla pro využívání vybavení a provoz klubu.

 

Práva klientů NK Orion 

- zůstat v anonymitě

- na bezplatné poskytování základních služeb

- právo na vhodnou pomoc od pracovníků klubu

- nahlížet do své dokumentace

- užívat služby bez pravidelné docházky, registrace

- podat stížnost na pracovníky nebo klub

- během otvírací doby přicházet a odcházet z klubu dle vlastního uvážení

- být v klubu bez zapojení se do jakýchkoliv činností

- účastnit se aktivit pořádaných klubem a zapojit se do jejich přípravy a realizace


Jazyk

Česky

Kontakt