Obecné principy poskytovaných služeb NK Orion

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Orion se hlásí k těmto základním principům:

- poskytování služeb dle etického kodexu sociální práce

- fungování služby dle platných standardů NZDM vytvořených
Českou asociací streetwork

- poskytování služeb dle zákona o sociálních službách a dalších platných zákonů

- dodržování práv uživatelů

- respektování svobodné volby uživatelů

- zapojení uživatelů do tvorby obsahu i formy služby

- poskytování služeb na základě skutečných potřeb uživatelů

- poskytované služby musí být vždy směřovat kuprospěchu uživatele zdlouhodobého
hlediska

- všichni uživatelé z cílové skupiny mají, při dodržení stanovených pravidel, stejný
nárok na poskytnutí služeb bez ohledu na rasu, pohlaví, vzdělání, náboženské
vyznání, jazyk, sociální původ, příslušnost knárodnostní nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného postavení

- součástí nabízených služeb není podsouvání či šíření ideologie nebo náboženského
přesvědčení

- uživatel může zůstat v anonymitě

- pro užívání služeb není nutná pravidelná docházka, registrace

- uživatel může přicházet a odcházet ze zařízení dle vlastního uvážení v otvíracích
hodinách klubu

- uživatel se nemusí zapojit do připravených činností

- základní služby jsou poskytovány bezplatně

 


Jazyk

Česky

Kontakt